Маткалыков Нурландын ырлары

15 Feb 2015 No Comments »

                                        Маткалыков Нурлан

Ош облусунун Кара-Суу районунун Папан айыл  өкмөтүнө караштуу Кожо-Келен айылында  1973-жылы 7-ноябрда туулган. Билими жогорку. Кесиби-инженер. Үй бүлөөлүү. Эки уул, эки кызы бар. Учурда ишкердүүлүк менен алектенет. Азыр Бишкек шаарында жашайт. Поэзия дүйнөсү менен алпурушуп келет. Өзүнүн  поэзия дүйнөсү бар. Ата Журт, эл жер жөнүндө татына ырларын жаратып келүүдө. Келечектүү акын. Кыргыз жеринин кооз жаратылышын, көк кашка тунук сууларын, ажайып жерлерибизди  ыр саптарында даңазалап жазып келүүдө. Нурландын кооз ажайып поэзия дүйнөсү кимди болбосо да суктантып, өзүнө тартып, таң калтырбай койбойт. “Досума” деген ырында, жинди сууга берилип кеткен досун, ал балакеттен кантип куткаруу жөнүндө ой-толгоолорун ортого салат. С.Eсенин сымал ырларды жазган, акын Маткалыков Нурлан, Ак жол “Ыр дүйнөсүнө!”

 

 

 

АЙЫЛЫМА

Айылым, туулган жерим Кожо-Келен,

Төрөлүп, өнүп – өстүм өзүңдө мен.

Турсам да баш калааны байыр алып,

Сагынычым артып барат сага деген.

 

 

Тоолоруңдун чокулары көктү тиреп,

Боорунда оюн салып кийик жүрөт.

Токоюнда обон салып, куштар сайрап,

Суусунда осман, сазан, форель сүзөт.

 

Күрпүлдөп, ар жылгандан суулар агат,

Ак-Буура кошуп алып албууттанат.

Булактардын жылаажындай шылдыр үнүн,

Укканда ал ансайын моокум канат.

 

АПАКЕМЕ

Апаке бизге арнадың өмүр жашын,

Биз үчүн далай азап, түйшүк тарттың.

Жараткан баалагандыр, эмгеги үчүн,

Бейиш кылып энелердин таман астын.

 
Эне болдуң төрт уул, эки кызга,

Эне деген ыйык сиздин атыңыз да.

Эч нерседен өксүтүп кем кылбадың,

Энелик мээрим төгүп баарыбызга.

 

 

 

Айтасың атама да бир асыл кеп,

Төрт уулуң бар, төрт өрөөндө малың бар деп.

Ишке ашып тилеген ой максатыңыз,

Төртөөбүз төрт өрөөндү калдык жердеп.

 

 

 

Апакем акыл сөзүн айтат күйүп,

Аларды мен көкүрөккө койдум түйүп.

Ынтымактуу болсоңор силерге эч ким.

Тие албайт деп айтасың аяр күлүп.

 

 

ТУН СҮЙҮҮМ

 

Биз ал кезде таанышканбыз жаңыдан,

Жүргөн элем ажырабай жаныңдан.

Көрбөй калсам бир күн эгер өзүңдү,

Көрбөгөндөй бир жыл сени, сагынам.

 

 

 

 

Жүргөн кезде эч нерседен бейкапар,

Санаа тартып айттың мага бир кабар.

Коңшу айылдан ата энеме тымызын.

Сөз айттырып жатат дедиң бир сапар.

 

 

 

Ал аңгыча бир ай өттү арадан,

Далай жолу сөз айттырды ал адам.

Макул болуп ата энең бул ирет,

Караган жок көз жашына ыйлаган.

 

 

 

Ата энеңдин кесе айткан сөзүнө,

Аргасыздан сен каршылык кылбадың.

Алсыз болуп тагдырыңдын алдында,

Күчүңдү сен көз жашыңдан чыгардың.

 

 

 

Коштошордо көз жаш төктүң аябай,

Күнөөлүүдөй көзүмө тик карабай.

Кала бердим карааныңды узатып,

Кош бол деген бир ооз сөзгө жарабай.

 

 

 

Тун сүйүүмө жетпегенге башынан,

Далай сүйүү өттү менин башыман.

Алмаштырдым канча – канча кыздарды,

Дал өзүңдөй табылбады бактыман.

 

 

 

Дал бирөөнү жолуктурдум акыры,

Жүрөгүмдөн бастым ага жактыны.

Ачуу, таттуу турмуш болуп бактылуу,

Аны менен сынап келем бактымы.

 

 

 

ДОСУМА

 

 

 

Акырет досум сен элең,

Чоңойгон чыт курсак кезден.

Кой жайып бирге жайлоодо,

Окудук бирге мектептен.

 

 

 

Жашыбыз кырктан ашыптыр,

Жаш кезек артта калыптыр.

Чагылган болуп чартылдаган,

Мүнөздөр токтоо тартыптыр.

 

 

 

Жаш кезде кылдык көп күнөө,

Чыдабай жүрөк ортүнө.

Хидаят берип кудайым.

Келдим бейм эми өзүмө.

 

 

 

Өзүңдү күндө ойлоном,

Жол таппай миң сан толгоном.

Куткарам кантип өзүңдү,

”Жинди суу” аттуу молдодон.

 

 

 

Жол таппайм башка дубадан,

Күндө тилейм беш маал кудайдан.

Жараткан жалгыз өзүндөн,

Хидаят бер суранам.

 

 

ТУУЛГАН КҮНҮМ

 

 

Төрөлүпмүн мен чабандын үйүндө,

Күз айынын бирөөсүнүн үчүндө.

Күбөлүккө жетиси деп жазылып,

Туулган күнүм болбой калды бир күндө.

 

 

 

Туулган күнүм өткөрөмүн үчүндө,

А жетиси ансыз деле майрам да.

Жетисинде кээде өткөрүп коемун,

Үчү күнү унутулуп калганда.

 

 

КАНДАЙ БОЛОТ СУРАГЫМ

 

Ажал келсе айтып келбейт турбайбы,

Өлүм сенин ким экениң ылгайбы.

Күнүң бүтүп, ичээр сууң түгөнсө,

Чымын жаның чыркыратып суурубайбы.

 

 

Анык чындык жалгыз башта бир өлүм,

Токтойт бир күн сокпой калат жүрөгүм.

Жаздык кылып топуракты жазданып,

Кабыр болот түнөй турган түнөгүм.

 

 

Кандай болот кыяматта сурагым,

Ойлоп дайым ошол күндү турамын.

Сурак күнү нурлуу кыл деп жүзүмдү,

Жаратканга ыйлап дуба кыламын.

 

 

АКЫН КЫЗГА

 

Сап – саптап ырың жазасың,

Сабына сырын катасың.

Саресеп салып баарына,

Сабылып келе жатасың.

 

 

Саркечтеп тизип ыр жазган,

Сакадай боюң сары алтын.

Албууттап кирген дайрадай,

Ташкындай берсин талантың.

 

 

Суктантып көргөн адамды,

Жараткан берген чырайың.

Чолпондой жанган жылдызың,

Өчпөсүн эч бир ылайым.

ДОСТОРУМА

 

 

Оо досторум, силерге айтар сөзүм бар,

Сыздады го үмөтүм деп пайгамбар.

Чакыралы жакшылыкка ар дайым,

Чамаң жетсе жамандыктан сен кайтар.

 

Бардар болсок манчыркап биз көппөйлу,

Бечараны тетири карап өтпойлү.

Жардам берип майып, жети-жесирге,

Пайгамбардын осуятын өтөйлү.

 

 

Кедей болсоң кемдигиңе кейибе,

Куу турмуш деп турмушуңду жерибе.

Жашоого биз сыноо үчүн жаралдык,

Жаратканга шүгүр дейли келгиле.

 

 

ЖУБАЙЫМА

 

 

 

Кудай кошуп болдуң менин жубайым,

Өзүң менен турмуш жолун уладым.

Балдарымдын бактысына бар болгун,

Жаратканга күндө дуба кыламын.

 

 

Бирге айдашып жашоо турмуш кемесин,

Кыйналганда жолок болуп бересиң.

Мен кайгырсам сен да кошо кайгырып,

Кубанычыма кубаныч кошуп келесиң.

 

 

Турмушубуз өтүп жатат нугунда,

Таттусу коп, кээде болуп ачуураак.

Анча мынча мээни чагып турбасаң,

Жашообуз да болбойт экен таттуураак.

 

Акыркы айткан бул сөзүмө таарынба,

Бизде эле эмес болот экен баарында.

Арасында анча мынча ажаандар,

Мээни эле эмес, чагат экен жаагын да.

 

 

 

АТА ЭНЕМЕ

 

 

Ата энем кут дөөлөтүм, ырыс, бактым,

Балдарым деп канча азап, түйшүк тарттың.

Уул – кызымдын убайын көрөйүн деп,

Кудайдан дуба кылып тилеп жаттың.

 

 

 

 

Арадан жылдар өттү , суулар акты,

Эчен ирет күн чыгып, кайра батты.

Бул кезде уул – кыздарың бой жетишип,

Турмуштан өз бактысын ордун тапты.

 

 

Турмушта далай ирет болуп ызгаар,

Бек туруп, ага моюн сунбадыңар.

Келди мезгил ырахатка чексиз батып,

Небере-чеберенин жытын жыттаар.

 

 

Ар дайым уул – кызыңдын сыйын көрүп,

Эч качан оорубасын конулунор.

Жаратканга ыйлап – ыйлап дуба кылам,

Ата – апа узун болсун өмүрүңөр.

 

 

*                    *                    *

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *